על הסיסמה להכיל שילוב של אותיות קטנות, אותיות גדולות וספרות, באורך של 8 תווים לפחות
יש להזין את התשובה לתרגיל שלפניך